DEMOKRAATTINEN KOULUTUS

Demokraattinen koulutus on koulutusfilosofia, joka pyrkii lisäämään oppilaiden vapautta ja päätösvaltaa heidän koulutuksensa suhteen. Demokraattinen koulutus perustuu demokraattisiin arvoihin. Maailmassa on monia demokraattisia kouluja, joista tunnetuimmat ovat Framinghamissa, Massachusetin osavaltiossa, USA:ssa oleva Sudbury Valleyn koulu ja Suffolkissa, Englannissa sijaitseva Summerhillin koulu. Suomen tunnetuin demokraattinen koulu on jokaiselle suomalaiselle nuorelle paikasta ja ajasta riippumatta tarkoitettu nettipohjainen Feniks-koulu. Turkuun aiotaan perustaa syksyllä 2015 päivähoito- ja kouluikäisille lapsille ja nuorille tarkoitettu Turun vapaa koulu.


Sisältö

IDEC, AERO ja EUDEC

Sudbury Valleyn koulu

Summerhillin koulu

Unschooling

Videoita

Kirjoja

Nettisivuja

IDEC, AERO ja EUDEC


Tarkkaa määritelmää siitä mitä demokraattinen koulutus on ei ole olemassa. IDEC:in (International Democratic Education Conference) vuoden 2005 osallistujat määrittelivät sen seuraavasti:

”Me uskomme, että missä tahansa oppimisympäristössä nuorilla ihmisillä on oikeus:”

IDEC on vuosittainen demokraattisen koulutuksen konferenssi, johon kerääntyy aktivisteja, johtajia, akateemikkoja, nuorisoa ja opettajia ympäri maailmaa keskustelemaan siitä, miten yhteisöjä, kouluja ja oppimisen olosuhteita voidaan kehittää tavalla, joka tekee nuorten koulutuksesta mielekkäämpää ja auttaa nuoria rakentamaan oikeudenmukaisen ja kestävällä pohjalla olevan demokraattisen yhteiskunnan. IDEC 2013 pidettiin 4.– 8.8.2013 Boulderin kaupungissa, Colaradon osavaltiossa, Yhdysvalloissa.AERO (The Alternative Education Resource Organization) on Jerry Mintzin vuonna 1989 perustuma organisaatio. AERO:n tavoite on edistää oma-aloitteisuuteen perustuvia ja oppijaan keskittyviä koulutusmalleja. AERO on yksi maailman tärkeimmistä vaihtoehtoista koulutusta kannattavista organisaatioista ja siihen liittyvän tiedon keskuksista. AERO:n vaihtoehtoisen koulutuksen verkostoon kuuluu muun muassa Montessori, Waldorf, Charter, Sudbury, avoimia, vapaita, libertaari, yksityisiä, progressivisia, virtuaali, kokonaisvaltaisia, Regio Emilia, Krishnamurti, yhteisöllisiä –ja demokraattisia kouluja sekä unshoolereita ja kotikouluttajia.

AERO:n missio olla osana koulutuksen vallankumousta ja edesauttaa sitä, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus oppijaan keskittyvään koulutukseen.

AERO:lla on erityisesti asiantuntemusta demokraattisesta prosessista ja demokraattisesta koulutuksesta, mutta yhtä tärkeää sille on kaikkien vaihtoehtoisiin koulusmallien verkostoitumisen auttaminen. Saavattaakseen tavoitteensa AERO tarjoaa perheille, kouluille ja organisaatioille informaatiota ja neuvoja vaihtoehtoiseen koulutukseen liittyen.


EUDEC (European Democratic Education Community) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii edistämään demokraattista koulutusta yhdeksi koulutusvaihtoehdoksi kaikissa demokraattisissa maissa. Sen jäseniä ovat ihmiset, koulut ja eurooppalaiset instituutiot, joilla on vuosikymmenten kokemus demokraattisesta koulutuksesta. EUDEC:in mielestä demokraattinen koulutus perustuu kahteen peruspilariin:The Power of Democratic Process in Schools: Jerry Mintz at TEDxYouth@BFS

Jerry Mintz puhuu demokraattisista kouluista ja kritisoi koulutusjärjestelmää. Jerry Mintz on ollut yksi maailman tunnetuimmista vaihtoehtoisen koulutuksen puolestapuhujista yli 30 vuoden ajan. Jerry Mintzillä on 17 vuoden kokemus luokanopettajan työstä, sen lisäksi hän on ollut demokraattisen koulun rehtori ja perustanut monia demokraattisia kouluja.Lähteet:
en.wikipedia.org/wiki/Democratic_education
www.idec2013.org
www.educationrevolution.org
www.eudec.org
Subbury Valley on vuonna 1968 perustettu demokraattinen koulu, joka sijaitsee Framinghamissa, Massachusetin osavaltiossa, U.S.A:ssa. Maailmassa on yli 35 Sudbury-malliin perustuvaa Sudbury koulua Yhdysvalloissa, Tanskassa, Israelissa, Japanissa, Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa.

Sudbury Valleyn koulussa oppilaat voivat nauttia elämästä ja vapaudestaan. Koulussa kaikki oppilaat ikään katsomatta saavat käyttää aikansa koulussa miten haluavat. Sudbury Valleyn filosofia perustuu siihen, että lasten uteliaisuus on synnynnäistä ja he rakastavat luonnostaan oppimista, siksi tehokkain ja pitkävaikutteisin oppiminen syntyy lasten omasta aloitteellisuudesta.

Koulun vapaassa ympäristössä oppilaille kehittyy ominaisuuksia, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä elämässä menestymisen kannalta. Oppilaat ovat erittäin kiinnostuneita oppimaan uusia asioita, he luottavat omaan päättelykykyynsä ja ovat kykeneviä tavoittelemaan intohimojaan, joissa vaaditaan huippuosaamista. Heille kehittyy kyky: johtaa omaa elämäänsä, olla vastuussa teoistaan, asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, jakaa resursseja muiden kanssa, ratkaista eettisiä ongelmia ja työskennellä toisten ihmisten kanssa eloissa yhteisössä. Lisäksi heistä kasvaa luotettavia ja vastuuntuntoisia aikuisia.

Vapaus on ensisijaisen tärkeätä Sudbury Valleyssä, jotta koulun oppilaista tulisi vastuullisia koulun jäseniä. Oppilaat ovat myös vastuussa siitä, että koulu toimii hyvin. Koulua hallitaan viikoittaisen koulukokouksen päätösten perusteella, jossa oppilailla ja henkilökunnalla on kaikilla yksi ääni. Kokouksessa päätetään käyttäytymissäännöistä, tilojen käytöstä, rahan käytöstä, henkilökunnan palkkaamisesta ja monista muista koulun rutiineista.


Sudbury Valley School Focus and Intensity

Video kertoo Sudbury Valleyn oppilaista, jotka nauttivat elämästään koulussa ja kontrolloivat omaa oppimistaan.


Lähteet:
www.sudval.org


Summerhillin koulu

Summerhill on demokraattinen koulu, joka sijaitsee Suffolkissa, Englannissa. Sen perusti A.S Neill vuonna 1921. Summerhill oli yksi maailman ensimmäisiä demokraattisia kouluja. Se on vielä tänä päivänäkin yksi maailman vaikutusvaltaisimmista demokraattisen koulun malleista.

Summerhill on koulu, jossa oppilailla on vapaus olla oma itsensä, leikkiä koko päivän jos haluaa ja jossa kaikki tunnit ovat vapaaehtoisia. Koulussa elämä perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen. Henkilökunta ei käytä autoritaarisia menetelmiä luodakseen oppilaille arvoja tai ratkoakseen heidän ongelmiaan. Oppilaat ratkaisevat itse ongelmansa koulutovereidensa kanssa tai päivittäisessä koulukokouksessa. Kiusaamista, tihutöitä ja muita epäsosiaalisia käytöksiä käsittelevät koulukokouksissa valitut oikeusasiamiehet.

Summerhillin koulun toiminta perustuu siihen ajatukseen, että sen sijaan, että oppilaiden pitäisi mukautua koulun tarpeisiin, koulun pitää mukautua lasten tarpeisiin. Summerhillin tavoitteena on jakaa sen pitkä ja erityislaatuinen demokraattisen koulutuksen kokemus maailmanlaajuisesti muiden koulujen kanssa. Koulun rehtoria Zoe Neilliä ja hänen miestään Tonyä pyydetään jatkuvasti pitämään luentoja Summerhillin koulusta ympäri maailmaa. Britannian viranomaiset ovat yrittäneet sulkea koulun monien vuosikymmenien ajan, mutta eivät ole koskaan onnistuneet siinä.


Summerhill

Dokumentti kertoo Summerhillin koulusta. Ohjaus Wayne Brittenden.Lähteet:
www.summerhillschool.co.ukUnschooling

Unschooling on vapaata kotikoulutusta (home schooling), joka eroaa tavallisesta kotikoulutuksesta, jossa toimitaan lukujärjestyksen mukaan ja käytetään tiettyjä oppikirjoja. Unschooling-filosofia perustuu siihen uskomukseen, että kaikki lapset rakastavat luonnostaan oppimista ja ovat synnynnäisesti uteliaita. Tästä syystä, jos lapsille järjestetään rikas oppimisympäristö, he oppivat omassa tahdissaan ja tavallaan asioita, jotka kiinnostavat heitä ja ovat heille on tarpeellisia ja hyödyllisiä.

Yhdysvalloissa 56 miljoonasta kouluikäisestä lapsesta arvoilta 1,5 miljoonaa on kotikoululaisia, joista arvoilta yli 100000 on unschoolereita. USA:ssa suurimmat syyt, miksi vanhemmat kotikouluttavat lapsiaan ovat: mahdollisuus antaa parempi ja mielenkiintoisampi koulutus lapsille, uskonnolliset syyt ja huono oppimisympäristö koulussa.Learn Free

Lyhyt dokumentti unshoolingista. Ohjaus Lillian Maurser-CarterUnschoolingin juuret

"Unschooling" termin loi "kotikoulutuksen isähahmo" John Holt 1970-luvulla. Holt tarkoitti unschoolingilla kotikoulutusta, jossa vanhemmat ovat kontaktissa lapsiinsa ja tarjoavat heille resursseja opiskeluun, mutta eivät niinkään ”opeta” lapsiaan.

John Holt oli ala-asteen opettaja. Hän päätyi siihen tulokseen, että ihmisen ei tarvitse olla koulussa oppiakseen, koska oppiminen on tulosta oppijan omasta toiminnasta eikä opettajan toiminnasta. Holt päätti ryhtyä reformoimaan kouluja, mutta päätyi lopulta siihen tulokseen, että kouluja olisi mahdotonta reformoida hyviksi oppimisympäristöiksi, joten hän ryhtyi kannattamaan kotikoulutusta, mutta hänen mielestä ei olisi ollut mitään järkeä järjestää koulun ympäristöä kotiin. Holt uskoi, että jos lapsille järjestetettäisiin rikas oppimisympäristö, he oppisivat, mitä he ovat valmiita oppimaan ja mitä heidän tarvitsee oppia. Hän kutsui tällaista oppimista unschoolingiksi.

Jälkeenpäin Holt sanoi unschoolingin olevan enemmänkin ”elämistä” kuin tavanomaista opiskelua korostaakseen, että todellinen oppiminen tapahtuu luonnollisessa olosuhteissa ilman aikuisten painostusta. Unschoolingista käytetään englanninkielessä myös monia muita termejä kuten interest-driven, child-led, natural, organic, eclectic ja self-directed learning.


Unschooling käytännössä

Unschooling-perheissä vanhemmat kannustavat lapsiaan löytämään itse omat intressinsä, koska he uskovat, että mitä henkilökohtaisempaa heidän lastensa oppiminen on, sitä merkityksellisempää, hyödyllisempää ja syvällisempää se on. Unschooling-perheissä lapset oppivat asioita spontaanisti käytännön elämän kokemusten kuten leikkien, pelien, kotitöiden, henkilökohtaisten kiinnostusten, työnteon, matkustamisen, kirjojen, vapaaehtoisten kurssien tai sosiaalisten suhteiden kautta.

Unschooling-perheissä ei käytätetä yleensä mitään lukujärjestystä eikä heillä ole mitään tiettyä oppikokonaisuutta, minkä heidän lastensa pitäisi opiskella. Unschoolereiden lapset esimerkiksi opettelevat matematiikkaa, jotta he voisivat ymmärtää kotitaloutensa menoja ja tuloja. He hankkivat tietoa eläimistä, koska heidän perheensä kasvattavat eläimiä, tai heidän kiinnostuksensa autoja kohtaan saa heidät opiskelemaan matematiikkaa ja fysiikkaa, koska he haluavat tietää miten autoja tehdään ja miten autonmoottori toimii sekä historiaa ja taloutta ymmärtääkseen, miten paljon autojen valmistaminen maksaa ja ketkä ovat valmistaneet niitä.


Unschoolerit kritisoivat koulua

Unschoolerit uskovat, että tavallista koulua käyvät lapset eivät koe tosielämän yhteisössä oppimista, koska heidän opiskelunsa on rajoittunut luokassa olevaan tylsään tekstikirjoista opiskeltavaan teoreettiseen ja monesti täysin hyödyttömään tiedon opiskeluun. He myös painottavat, että koulussa asioita ei opeteta koskaan missään asiayhteydessä vaan erillään toisistaan.

Unschoolereiden mielestä koulussa oppilaat yrittävät huiputtaa opettajia, menemällä siitä, missä rima on matalin ja opiskelevat pelkästään läpäistäkseen kokeita tai saadakseen hyviä arvosanoja eivätkä ole oikeasti motivoituneita opiskelemaan yhtään mitään, koska heidät on pakotettu opettelemaan asioita, joista he eivät ole kiinnostuneita. Yhdysvalloissa kotikoulutuksen saanet lapset ovat pärjänneet lähes kaikissa kokeissa keskimäärin paremmin kuin koulua käyneet lapset.

Unschoolereiden mielestä se, miten opitaan on paljon oleellisempaa kuin se, mitä opitaan, koska se, miten opitaan ratkaisee sen, jatkaako lapsi oppimistaan aikuisena itsenäisesti ja motivoituneesti: ”Koska, emme tiedä millaisia tietoja tulevaisuudessa tarvitaan eniten, ei ole mitään järkeä yrittäa opettaa niitä etukäteen. Sen sijaan meidän pitää yrittää luoda ihmisiä, jotka rakastavat oppimista niin paljon ja oppivat niin hyvin, että he oppivat mitä tahansa heidän tarvitsee oppia."
– John Holt


Vanhempien rooli

Unschooling ei tarkoita sitä, etteivät vanhemmat neuvoisi, jakaisi kokemuksiaan tai keskustelisi lastensa kanssa asioista, jotka ovat vanhemmista mielenkiintoisia auttaakseen lapsiaan ymmärtämään maailmaa paremmin.

Unschoolereiden mielestä he pystyvät ottamaan paremmin huomioon lastensa intressit, vahvuudet ja heikkoudet kuin koulujen luokanopettajat. Vanhemmat monesti suosittelevat lapsilleen mielenkiintoisia kirjoja, artikkeleita ja hankkivat kontakteja eri ihmisiin (opettajiin, työntekijöihin, tuttaviin jne.), jotka voivat auttaa heidän lapsiaan oppimisessa. He lisäksi auttavat lapsiaan asettamaan tavoitteita ja auttavat heitä niiden saavuttamisessa.

Pat Farenga on yksi maailman tunnetuimmista unshoolingin puolestapuhujista ja asiantuntijoista. Hänen mielestä unschoolingin yksi parhaimpia puolia on se, että vanhemman ei tarvitse luoda itselleen lapsen pään tiedolla täyttävän luokanopettajan roolia, sen sijaan vanhempi ja lapsi elävät ja oppivat yhdessä. Pat Farenga toteaa, että monesti unschooling-perheissä lapset käyvät kaikenlaisilla kursseilla ja tekevät erilaisia projekteja, mutta ne tapahtuvat kaikki vapaaehtoisesti lasten omasta mielenkiinnosta.

Unschoolerit kuten muutkin kotikouluttajat ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. He luovat uusia sosiaalisia suhteita toisiinsa yhdistysten kautta. Yhdistykset ovat erinomaisia uusien asioiden oppimiseen ja jakamiseen ja kotikoulutukseen liittyvien käytännön kokemusten oppimiseen. Unschoolerit käyttävät hyväksi kirjastoja, kirjakauppoja ja nettiä opintomateriaalien hankkimiseen.


Unschoolingin kritiikki

Unschoolingiin kohdistuva kritiikki perustuu yleensä seuraaviin väittämiin:Lähteet:
en.wikipedia.org/wiki/Unschooling
en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling
www.johnholtgws.com
abcnews.go.com/Extreme Homeschooling: No Tests, No Books, No Classes, No Curriculums


VIDEOITA


SCHOOLS OF TRUST - TRAILER

Schools of Trust dokumentin traileri. Dokumentti kertoo demokraattisista kouluista. Dokumentissa näytetään demokraattisia kouluja Israelista, Saksasta, Hollannista, Brasiliasta ja Puerto Ricosta. Ohjaus Christoph Schuhmann.

VALEDICTORIAN SPEAKS AGAINST SCHOOLING

Erica Goldsonin kuuluisa lukion päättäjäispuhe, jossa hän kritisoi voimakkaasti koulutusjärjestelmää. Erica väittää puheessaan, että koulu tuhoaa oppilaiden luovuuden, motivaation ja kriittisen ajattelukyvyn. Koulujen ensisijaisena tavoitteena on Erican mukaan luoda kuuliaisia työnorjia.

ASTRA TAYLOR THE UNSCHOOLED LIFE

Astra Taylor on filosofi ja elokuvaohjaaja. Hänen ohjaamiin elokuviin kuuluvat slovenialaisesta filosofista Slavoj Žižekistä kertova dokumentti Zizek! ja dokumenttielokuva Examined Life. Astra ei käynyt lapsena koulua. Hän kasvoi unschooling-perheessä. Astra Taylor kertoo hänen omista positiivisista unschoolingin kokemuksistaan ja kritisoi kouluja. Hänen mielestään ihmiset oppivat asioita luonnostaan ja mielenkiinto on synnynnäistä, mutta koulussa tukahdutetaan nämä ominaisuudet.

AN INTERVIEW WITH DANIEL GREENBERG

Daniel Greenbergin on Sudbury Valley koulun perustaja. Daniel puhuu mielenkiinoisessa haastattelussa demokraattisesta koulutuksesta ja lasten oppimisesta.

Conference on Alternatives to Compulsory Education - Pat Farenga

Pat Farenga luennoi vaihtoehtoisesta koulutuksesta, oppimisesta, kotikoulutuksesta ja unschoolingista.

JOHN HOLT IN PULLMAN

John Holt, "kotikoulutuksen ja unschoolingin isähahmo", puhuu koulutusjärjestelmän historiasta, lapsista, yhteiskunnasta, kouluista ja kotikoulutuksesta.

BEYOND COLUMBINE - AMERICAN SCHOOL SYSTEM - JOHN TAYLOR GATTO

John Taylor Gatto on entinen ala-asteen opettaja, joka valittiin peräti kolme kertaa New Yorkin parhaaksi opettajaksi. John Gatto puhuu tilaisuudessa USA:n koulutusjärjestelmästä, politiikasta ja vastaa yleisön kysymyksiin.


KIRJOJA


Herää, koulu!, Maarit Korhonen

Maailma on muuttunut, mutta koulu ei. Uusista koulurakennuksista tehdään moderneja, mutta oppisisällöt ja opetusmetodit ovat tulleet tiensä päähän. Opettajat tekevät töitä homekouluissa ja uhraavat terveytensä. Lapset eivät innostu enää samoista asioista kuin 100 vuotta sitten eivätkä myöskään opi samalla tavalla kuin ennen.

Mitä taitoja nykypäivän lapset tarvitsevat aikuisina? Onko vaihtoehtoja pulpetissa hiljaa istumiselle? Miten kaikki oppisivat, ja kenen pitäisi opettaa? Herää, koulu! kertoo, miksi nykykoulu on muinaisjäännös ja miten sen voi palauttaa ajan tasalle. Se kokoaa tuikitärkeää keskustelua, jota maailmalla jo käydään.


Dumbing Us Down, John Gatto

John Taylor Gatton kirjoittama kirja Dumbing Us Down sisältää Gatton kuuluisan ”Seitsemän opin luokanopettaja” koulutusjärjestelmää kritisoivan puheen, jonka hän piti kun hänet valittiin New Yorkin osavaltion parhaaksi opettajaksi vuonna 1991 ja "The Psychopathic School" puheen, jonka hän piti kun hänet valittiin New Yorkin parhaaksi opettajaksi vuonna 1990. Gatto päätyi opettajanuransa aikana siihen tulokseen, että välituntikellojen jatkuva soiminen, ikä erottelu, aineiden jaottelu, lasten kokoaikainen vahtiminen, yksityisyyden puute ja lukujärjestys olivat tahallaan luotu lasten tyhmentämistä varten ja jotta lapsille syntyisi riippuvuussuhde auktoriteetteihin.

Gatto alkoi vähitellen opettaa eritavalla, hän antoi lapsille yksityisyyttä ja valintoja eikä ollut enää asiantuntija, jonka piti täyttää lasten päät tiedolla, mutta koulutusjärjestelmä oli sitä vastaan, koska koko systeemi olisi voitu kyseenalaistaa, jos Gatton ideat olisivat levinneet. Gatto oli rikkonut myytit lasten oppimisvaikeuksista ja kiinnostuksen puutteesta.


John Taylor Gatton "Seitsemän opin luokanopettaja"-puheen seitsemän oppia ovat:

 1. Sekavuuden opettaminen

  Kaikkien asioiden erikseen ja irrallaan toisistaan opettaminen.

 2. Hierarkian opettaminen

  Paremmuusjärjestyksen opettaminen, joka saa aikaan sen, että lapset joko kadehtivat toisiaan tai pitävät toisia itseään huonompina.

 3. Välinpitämättömyys

  Opettaa lapsille olemaan välinpitämätön kaikesta oppimastaan.

 4. Tunneriippuvuus

  Saada lapset tottelemaan palkintojen ja rangaistusten avulla.

 5. Älyllinen riippuvuus (tärkein kaikista)

  Opettaa lapsille, että heidän elämäntarkoituksensa määritteleminen on heitä älykkäämpien ihmisten tehtävä.

 6. Itsetunto on riippuvainen koulusuorituksesta

  Opettaa lapsille, että he eivät voi itse arvioida millaisia he ovat, vaan se on viranomaisten, kokeiden ja arvosanojen tehtävä.

 7. Pakoa ei ole

  Opettaa lapsille, että kaikkia heidän tekemisiään vahditaan jatkuvasti, jotta he oppivat, että heihin ei voi luottaa missään asiassa.


Instead of Education, John Holt

John Holtin kirjoittama kirja Instead of Education on suora haaste koulutusjärjestelmää vastaan ja kehottaa vanhempia viemään lapsensa pois koulusta. Kirja luo unschooling määritelmän ja selittää, miksi kotikoulutus on tärkeää itseohjatun opiskelun ja hyvän elämän luomiseksi. Holtin kirja tuo esille Yhdysvaltojen koulutusjärjestelmän ongelmia kuten lukiolaiset, jotka eivät osaa lukea. John Holt väittää kirjassaan, että koulut ovat oppilaiden luovuutta ja individualismia vastaan ja hän kritisoi kokeita ja arvosanoja. Kirjassa on paljon esimerkkejä siitä, miten ihmiset voivat itse kouluttaa itseään.


Free at Last, Daniel Greenberg

Sudbury Valley koulun perustajan Daniel Greenbergin kirjoittama kirja Free at Last kertoo Sudbury Valleyn koulusta, jossa lapset oppivat spontaanisti omassa tahdissaan paljon enemmän kuin tavallisessa koulussa ja jossa on luotu unschooling ympäristö kouluun. Sudbury Valleyn koulussa ei luoda ihmisiä muottiin vaan kaikki oppiminen perustuu aitoon vapauteen. Free at Last kertoo koulusta, jossa lapset tietävät parhaiten milloin ja miten he oppivat parhaiten ja mitä heidän tarvitsee oppia eniten. Greenberg kertoo kirjassaan miten henkilökunnan valitseminen ja arviointi, yhteiset koulukokouksessa tehdyt päätökset, tuntien pitäminen, koulun urheilu ja retkeily järjestetään käytännössä, ja millaista Sudburyn henkilökunnan työ on koulussa.


The Summerhill School, A.S Neill

The Summerhill School on A.S Neillin, maailman ensimmäisen demokraattisen koulun perustajan 1960 kirjoittaman kirjan uudelleenpainos, jota on laajennettu ja päivitetty. Summerhillin koulu, joka on toiminnassa vielä tänäkin päivänä Englannissa on perustanut toimintansa siihen filosofiaan, että sen sijaan, että oppilaiden pitäisi mukautua koulujen mukaan, koulujen pitäisi mukautua lasten tarpeiden mukaisesti. Summerhillissä lapset päättävät itse ovatko he oppitunneilla ja mitä, milloin ja missä he oppivat. A.S Neill kertoo kirjassaan Summerhillin koulun ideasta, lastenkasvatuksesta, vanhemmuudesta ja Summerhillin demokraattisesta järjestelmästä.


Big Book of Unschooling, Sandra Dodd

Big Book of Unschooling koostuu Sandra Doddin unschoolingia ja vanhemmutta käsittelevistä kirjoituksista, joista löytyy satoja käytännöllisiä ideoita, miten voi luopua nykyisen koulunjärjestelmän luomista oppimis –ja ajattelutavoista ja aloittaa elämän, jossa kaikki oppiminen on luonnollista ja hauskaa. Sandra Dodd on yksi maailman tunnetuimmista unschoolingin kannattajista.


Radical Unschooling, Dayna Martin

Radical Unschooling on Dayna Martinin, unschoolingin yhden kuuluisimman kannattajan kirjoittama kirja. Dayna Martin kirjoittaa radical unschooling filosofiasta, joka perustuu siihen uskomukseen, että lapsi elää parhaiten ilman pakotusta. Dayna väittää, että pakottaminen ei ole tehokasta ja se aiheuttaa paljon enemmän haittaa kuin ihmiset luulevat. Radical Unschooling idea laajentaa unschooling idean koskemaan kaikkea kasvatukseen liittyvää, joka tarkoittaa sitä, että sama luottamus kuin oppimisessa otetaan huomioon lapsen kaikessa tekemisessä kuten syömisessä, television katselussa, median käytössä, nukkumaan menoajoissa jne.

Dayna Martin kirjan teemoja ovat:


How Children Fail, John Holt

How Children Fail on John Holtin 1962 kirjoittama kirja, jonka hän kirjoitti uudelleen vuonna 1984. Kirjaa on myyty maailmanlaajuisesti yli miljoona kappaletta. Holt kertoo kirjassaan omista muistiinpanoistaan, joita hän teki ala-asteen opettajana ollessaan. Holt päätyi opettajan uransa aikana siihen tulokseen, että tavallinen koulu aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä lapsille. Holt päätyi siihen, että lapset rakastavat oppimista, mutta vihaavat, että heitä opetetaan.

John Holt kertoo kirjassaan siitä, miten kaikki lapset ovat luonnostaan älykkäitä, kiinnostuneita oppimisesta ja itsenäisiä, mutta miten heistä tulee tyhmiä ja tylsistyneitä koulussa, joka pakottaa heitä miellyttämään opettajia ja vastaamaan oikein kysymyksiin. Holtin mielestä tällaisessa systeemissä lapset eivät näe arvoa ajatella ja kokea uusia asioita vaan yrittävät ainostaan pärjätä kokeissa. Kokeet eivät Holtin mielestä kerro mitään oppimisesta, sitä paitsi materiaali, jonka lapset pänttäävät kokeisiin unohdetaan nopeasti, koska heidän ainoa motivaationsa oppimiseen oli pärjätäkseen kokeissa. Holt kiinnittää huomion myös siihen, että, koska koulussa kaikki opetus on niin teoreettista, lapset eivät voi soveltaa oppimaansa mihinkään.


The Unschooled Unmanual

The Unschooling Unmanual sisältää yksitoista esseettä unshoolingista ja koulutuksesta kahdeksan eri kirjoittajan (Nanda Van Gestel, Jan Hunt, Daniel Quinn, Rue Kream, Kim Houssenloge, Earl Stevens ja Mary Van Doren) kirjoittamana. Unschooling Unmanual kertoo lasten synnynnäisestä oppimisen halusta ja siitä mitä unschooling käytännössä on: miksi vanhemmat ryhtyvät unschoolereiksi? miksi koulut ovat pahasta? mistä tietää, että lapset oppivat? miten yliopisto ja muu elämä soveltuvat unschoolingin kanssa?


The Underground History of American Education, John Gatto

John Gatton on yksi maailman tunnetuimpia nykyisen koulutusjärjestelmän kriitikoita. Hänen kirjansa The Underground History of American Education, kertoo siitä, miten 1890 jälkeen Yhdysvalloissa kouluista tuli yhä enemmän ja enemmän korporaatioiden ja taloudellisen eliitin palvelijoita. Gatto osoittaa, että Cotton Maher, Horace Mann ja John Dewey eivät ole modernin koulutusjärjestelmän luojia kuten monet ihmiset luulevat vaan rikkaat teollisuusmiehet kuten Andrew Carnegie, John D Rockefeller, Henry Ford ja JP Morgan. Gatton mukaan kouluista tehtiin tahallaan tylsiä paikkoja ja lapsille iskostettiin tapoja ja ajatuksia, jotka palvelivat suuryritysten ja rikkaiden tahojen intressejä. Tylsistyneistä ja riippuvaisista koululaisista tuli aikuisina hyviä kuluttajia ja kuuliaisia työntekijöitä, joille mainosmiehet, televisioankkurit ja työnantajat sanelivat miten pitää elää.


Teach Your Own, John Holt

Teach Your Own on Pat Farengan nykyisen unschooling-liikeen yhden johtohahmon uusima John Holtin 70-luvulla kirjoittama kirja, joka oli yksi merkittävimpiä kirjoja unschooling-liikeen aikaansaamiseksi. Holt ehdottaa kirjassaan, että sen sijaan, että vanhemmat loisivat koulun oppimisympäristön kotiin ja tekisivät kodeistaan minikouluja, he voisivat auttaa lapsiaan kasvamaan sosiaalisiksi ja aktiivisiksi oppijoiksi. Kirjassa on paljon käytännöntietoa unschoolingiin liittyen kuten, miten kotikouluttajat voivat hoitaa taloudellisia -ja laillisia asioitaan, tehdä yhteistyötä koulujen kanssa ja toimia kotikoulutusta vastustavien kanssa.


Punished by Rewards, Alfie Kohn

Punished by Rewards on Alfie Kohnin yhden koulutusjärjestelmän tunnetuimman kriitikon kirjoittama kirja. Alfie Kohn osoittaa kirjassaan, että vaikka ihmisten manipulointi palkkioilla ja rangaistuksilla toimii lyhyellä ajanjaksolla, pitkällä ajanjaksolla se ei toimi ja aiheuttaa vain vahinkoa. Kirja tuo esille tutkimuksia, jotka todistavat, että ihmisten työ ei tuota tulosta kun heille luvataan rahaa, arvosanoja tai muita palkintoja. Myös ohjelmat, jotka yrittävät muuttaa ihmisten käyttäytymistä samoilla menetelmillä saavat aikaan saman tuloksen.

Lasten palkitseminen karkeilla ei tuo muuta kuin väliaikaista tottelevuutta. Itse asiassa, mitä enemmän palkkioita käytetään, sitä enemmän ne vähentävät ihmisten motivaatiota tehdä sitä, mitä niiden avulla yritetään motivoida tekemään. Alfie Kohnin kirja kertoo siitä, miten palkkiot muuttavat leikin työksi ja työn tylsyydeksi. Kohnin mielestä palkkiot ja rangaistukset ovat saman kolikon kaksi puolta ja sillä kolikolla ei saa paljon. Kirjan lopussa Kohn antaa käytännön ohjeita vanhemmille, opettajille ja työnjohtajille miten palkkioista ja rangaistuksista voi päästä eroon.


The Homework Myth, Alfie Kohn

Alfie Kohn kertoo kirjassaan The Homework Myth, miksi kotitehtävistä ei ole mitään hyötyä, miksi niihin suhtaudutaan yleisesti niin hyväksyvästi ja mitä tälle asialle voi tehdä. The Homework Myth kertoo siitä, miten kotitehtävät johtavat ylimääräiseen turhaan työhön, stressiin, uupumukseen ja lasten ja aikuisten välisiin konflikteihin.

Alfie Kohn kumoaa myytit, jotka perustuvat siihen uskomukseen, että kotitehtävien teko parantaa suoritusten tasoa, opettaa vastuuta ja lisää tiedon määrää. Kohn osoittaa, että tutkimukset, logiikkaa ja kokemukset eivät tue mitään näistä väitteistä. Epäluottamus lapsiin, väärät uskomukset oppimisesta ja kilpailun korostaminen ovat johtaneet siihen, että lapsilla on vähemmän vapaa-aikaa ja perheissä on enemmän konflikteja.
NETTISIVUJA


www.educationrevolution.org

The Alternative Education Resource Organization on yksi maailman tärkeimmistä vaihtoehtoista koulutusta, kotikoulutusta ja demokraattisista koulusta kannattavista organisaatioista! AERO:n missio on demokraattisessa koulutuksessa mukana olevien oranisaatioiden ja ihmisten yhdistäminen ja demokraattiseen koulutukseen liittyvien ideoiden julkisuuteen tuominen. AERO:n vaihtoehtoisen koulutuksen verkostoon kuuluu muun muassa Montessori, Waldorf, Charter, Sudbury, avoimia, vapaita, libertaari, yksityisiä, progressivisia, virtuaali, kokonaisvaltaisia, Regio Emilia, Krishnamurti, yhteisöllisiä –ja demokraattisia kouluja sekä unshoolereita ja kotikouluttajia.


www.idenetwork.org

IDEN (International Democratic Education Network) on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu kouluja, organisaatioita ja yksittäisiä henkilöitä, jotka kannattavat seuraavia arvoja:


www.eudec.org

EUDEC (European Democratic Education Conference) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii edistämään demokraattista koulutusta yhdeksi koulutusvaihtoehdoksi kaikissa demokraattisissa maissa. Sen jäseniä ovat ihmiset, koulut ja instituutiot joka puolelta Eurooppaa, joilla on vuosikymmenten kokemus demokraattisesta koulutuksesta. EUDEC:in mielestä demokraattinen koulutus perustuu kahteen peruspilariin:


www.feeniks-koulu.fi

Feeniks-koulu on Suomen ensimmäinen oppivelvollisille suunnattu nettipohjainen peruskoulu. Feeniks-koulun toiminta perustuu vanhempien oikeuteen valita lastensa koulunkäyntimuoto. Käytännössä oppilaat ovat yleensä ns. kotioppijoita, eli eivät ole kirjoilla missään valtion tai kunnan oppilaitoksessa.


turunvapaakoulu.fi

Turun vapaa koulu on omaehtoisen oppimisen ympäristö. Se on avoin päivähoito- ja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Koulu perustettiin 2011-2012. Turun vapaa koulu on Euroopan demokraattisten koulujen liiton EUDECin jäsenkoulu.

www.sudval.org

Sudbury Valleyn nettisivut. Sudbury Valley on demokraattinen koulu, jossa oppilaat oppivat omalla tavallaan ja omassa tahdissaan asioita, jotka kiinnostavat heitä. Maailmassa on yli 35 Sudbury-malliin perustuvaa Sudbury koulua Yhdysvalloissa, Tanskassa, Israelissa, Japanissa, Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa. Koulun filosofia perustuu siihen, että kaikki lapset rakastavat luonnostaan oppimista ja ovat synnännäisesti uteliaita, siksi tehokkain ja pitkävaikutteisin oppiminen tapahtuu oppijan omasta aloitteesta.www.summerhillschool.co.uk

Summerhill on demokraattinen koulu, joka sijaitsee Suffolkissa, Englannissa. Summerhill oli yksi maailman ensimmäisiä demokraattisia kouluja. Se perustettiin 1921 A.S Neillin toimesta ja se on vieläkin yksi maailman vaikutusvaltaisin demokraattisen koulun malli ympäri maailmaa.


www.johnholtgws.com

Unscholingiin keskittyvä nettisivusto. Sisältää John Holtin, unschooling-termin luojan kirjoja ja haastatteluja. John Holt oli ala-asteen opettaja ja päätyi siihen tulokseen, että ihmisen ei tarvitse olla koulussa oppiakseen, koska oppiminen on tulosta oppijan omasta toiminnasta eikä opettajan toiminnasta. Hänen mielestään suurin syy siihen, miksi oppilaat eivät oppineet koulussa oli pelko. Pelko, että vastaa väärin, pelko, että pilkataan, pelko ettei ole tarpeeksi hyvä jne. Se, että oppilaat pakotettiin opiskelemaan asioita, joista he eivät olleet kiinnostuneita pahensi Holtin mielestä asiaa.

Holt päätyi lopulta siihen tulokseen, että kouluja olisi mahdotonta reformoida hyviksi oppimisympäristöiksi, joten hän ryhtyi kannattamaan kotikoulutusta, mutta hänestä ei olisi mitään järkeä järjestää koulun ympäristöä kotiin. Holt uskoi, että jos lapsille järjestetään rikas oppimisympäristö, he oppivat mitä ovat valmiita oppimaan ja mitä heidän tarvitsee oppia. Hän kutsui tällaista oppimista unschoolingiksi.

Vuonna 1977 Holt alkoi kustantaa Growing Without School kuukausilehteä kotikoululaisille. Hän on kirjoittanut 10 kirjaa koulutuksesta ja lasten oppimisesta, joista kaikista tunnetuimpia ovat: Instead of Education, How Children Fail ja How Children Learn Learning All The Time ja Teach Your Own, jotka ovat kaikki merkittävästi vaikuttaneet maailmanlaajuiseen kotikoulutus-liikkeeseen. John Holt on kirjoittanut myös erinomaisen lapsuudesta ja lasten oikeuksista kertovan kirjan Escape from Childhood: The Rights and Needs of Children.


www.johntaylorgatto.com

John Taylor Gatto on entinen ala-asteen opettaja, jolla on lähes 30 vuotta kokemusta opettajan työstä. Hän on kirjoittanut monia kirjoja, joissa hän arvostelee koulutusjärjestelmää, joista tunnetuimmat ovat: Dumbing Us Down, The Underground History of American Education ja Weapons of Mass Destruction. Hänet valittiin New Yorkin parhaaksi opettajaksi vuosina 1989, 1990, and 1991. Vuonna 1991 hän kirjoitti kirjeen Wall Streetin Journaliin I Quit I Think, jossa hän ilmoitti lopettavansa opettajan työt. Gatto kirjoitti, että hän ei enää halunnut "aiheuttaa lapsille kärsimystä saadakseen palkkaa". Hän ryhtyi sen jälkeen kirjailijaksi ja hänestä on tullut yksi koulutusjärjestelmän tunnetuin kriitikko.


sandradodd.com

Sandra Doddin todella kattavat unschooling käsittelvät nettisivut! Sivuilta löytyy satoja unschooling-perheiden elämää käsitteleviä artikkeleita. Sandra Dodd on yksi maailman tunnetuimmista unschoolingin kannattaja. Hänen artikkeleitaan on julkaistu kotikoulutuslehdissä kuten Home Education Magazine:ssä ja käännetty monille eri kielille. Sandra Dodd on kirjoittanut teokset Moving a Puddle ja Sandra Dodd's Big Book of Unschooling. Hän luennoi säännöllisesti kotikoulutus -ja unschooling konferensseissa.


daynamartin.com

Dayna Martin on radikaalin unschoolingin kannattaja, kirjailija ja luennoitsija. Radical Unschooling idea laajentaa unschooling idean koskemaan kaikkea kasvatukseen liittyvää, joka tarkoittaa sitä, että sama luottamus kuin oppimisessa otetaan huomioon lapsen kaikessa tekemisessä kuten syömisessä, television katselussa, nukkumaan menoajoissa jne. Dayanan kirjoittama Radical Unschooling: A Revolution Has Begun on yksi parhaimmista unschoolingista kertovista kirjoista! Dayna on tunnettu unschoolingin puolestapuhuja ja demokraattisen kasvatusmallien kannattaja.


www.alfiekohn.com

Alfie Kohn on kirjailija ja luennoitsija, joka on arvostellut koulutusjärjestelmää, varsinkin kokeita ja arvosanoja. Kohnin tunnetuin kirja on Punished by Rewards, joka kritisoi behaviorismi ajatussuuntaa, joka perustuu siihen uskomukseen, että palkkioita ja rangaistuksia käyttämällä saadaan aikaan positiivisia tuloksia ihmisen käyttäytymisessä. Alfie Kohn on kirjoittanut myös Unconditional Parenting-kirjan vanhemmuudesta, jonka kasvatusfilosofia perustuu Thomas Gordonin luoman Toimiva Perhe-mallin tavoin demokraattiseen vanhemman ja lapsen väliseen kanssakäymiseen.SIVUN ALKUUN

PÄÄSIVULLE